RATE1

ПЕРША РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА

Агенція «Перша рейтингова система» (Rate1) була заснована в грудні 2007 року групою однодумців з більш ніж 10-річним досвідом роботи в соціології, маркетингу, рекламі, політології та PR.

Соціально-економічні й політичні дослідження

Прийняття суспільно важливих рішень вимагають наявності інформації про сприйняття населенням особистостей, ситуацій, проблем, ініціатив. Успішна суспільна діяльність передбачає постійне вивчення думки громадян:

 • Оцінка населенням соціально-економічної, політичної ситуації в місті, регіоні, країні.
 • Визначення найактуальніших суспільних проблем.
 • Ставлення до інститутів влади, політиків. 
 • Оцінка діяльності органів влади різних рівнів. 
 • Аналіз ставлення населення до регіональних і загальнонаціональних лідерів громадської думки. 
 • Вивчення політичних пріоритетів і поінформованості населення.
 • Виявлення зовнішньополітичних орієнтацій.

Маркетингові дослідження

Для ефективного розвитку компаніям необхідно мати повну й достовірну інформацію про ситуацію на ринку. Маркетингові дослідження допомагають фахівцям різного рівня ухвалювати стратегічні рішення.

Вони є одним з найважливіших інструментів для розвитку, планування, управління й зниження ризиків у бізнесі:

 • Комплексні дослідження ринку.
 • Аналіз конкурентного середовища. 
 • Дослідження споживачів.
 • Дослідження товарів і брендів.
 • Цінові дослідження.
 • Оцінка каналів дистрибуції. 
 • Аналіз продажів.
 • Оцінка ефективності рекламних кампаній.

Соціологічний супровід електоральних кампаній

Досягнення успіху у виборчих кампаніях можливо лише при постійному вивченні змін динаміки електоральних установок шляхом використання комплексу соціологічних заходів:

 • Аналіз «політичної історії» регіону.
 • Виявлення найбільш значущих для електорату загальних регіональних і місцевих соціальних проблем.
 • Дослідження структури електорату й виділення цільових груп.
 • Імідж кандидатів, виявлення й аналіз позитивних і негативних елементів (рис) іміджу.
 • Визначення авторитетних у регіоні особистостей і політиків національного рівня, що викликають довіру у населення.
 • Аналіз розстановки політичних сил у регіоні. 
 • Регулярний моніторинг суспільних настроїв у ході кампанії.
 • Аналіз можливих сценаріїв розвитку виборчої кампанії, прогноз результатів виборів.

Медіадослдіження

Для планування результативних іміджевих і рекламних кампаній у ЗМІ важливо володіти точною інформацією про рівень популярності й специфіку сприйняття медіа масовою аудиторією:

 • Вивчення рівня популярності ЗМІ й довіри до них.
 • Дослідження аудиторій засобів масової інформації.
 • Кількісні і якісні методи аналізу медіа-контенту.

Останні проекти

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Опитування громадської думки киян щодо європейської та євроатлантичної перспективи України

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОПИТУВАННЯ

Поінформованість населення з питань реформування системи контролю при призначенні та наданні соціальної підтримки

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД

Підрахунок голосів піч час голосування на з'їзді Аудиторської Палати України

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Репрезентативне соціологічне дослідження становища молоді в Україні

Перша рейтингова система

02105, Україна
м.Київ вул.Тампере, 5 оф.503

+38 044 232 15 18