«Перша рейтингова система» надає наступні послуги:

Соціологічні та маркетингові дослідження:
  Соціально-економічні й політичні соціологічні дослідження
  Соціологічний супровід електоральних кампаній
  Медіадослдіження, дослідження аудиторій засобів масової інформації
   
Послуги із супроводу політичної й економічної діяльності:
  Політична аналітика
  Економічна аналітика
  Виборчі технології
  PR
  Реклама
   
Комплекс заходів щодо просування товарів і послуг:
  Consumer promotion
  Trade marketing
  Event marketing
  Direct marketing
  Mystery shopping
  PR
  Реклама
   
Комплекс графічних послуг:
  Сorporate identity
  Послуги дизайну
   
Послуги із просування в мережі Інтернет

 

Повний перелік послуг дивіться у презентації:

Презентація Rate1